Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"
Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace

Učební plán


Učební plán ročníkový

1. stupeň

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura8887839
Cizí jazyk1233312
Matematika5555525
Informační a komunikační technologie - - 1 - 12
Člověk a jeho svět2223312
Dovednosti pro život - - - 1 - 1
Výtvarná výchova111227
Hudební výchova111115
Tělesná výchova2222210
Člověk a svět práce111115
Celkem základní dotace1819232222104
Celkem disponibilní dotace3313414
Celkem v ročníku2122242526118
Nepovinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkCelkem
Dramatická výchova (nepovinný předmět)000000
Sborový zpěv (nepovinný předmět) - 0.20.20.20.21
Nepovinný německý jazyk - - - 0.50.51

2. stupeň

Povinné předměty6. ročník7. ročník8. ročník9. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura444416
Cizí jazyk333312
Další cizí jazyk22228
Matematika444416
Informační a komunikační technologie1 - 1 - 2
Dějepis22228
Výchova k občanství11114
Fyzika22228
Chemie - - 224
Přírodopis22228
Zeměpis22228
Výtvarná výchova12126
Hudební výchova11114
Výchova ke zdraví11 - - 2
Tělesná výchova22228
Člověk a svět práce11114
Volitelný předmět11114
Celkem základní dotace2626252198
Celkem disponibilní dotace4461024
Celkem v ročníku30303131122

Celkový učební plán

RVP1. stupeň2. stupeňsumŠVP1. stupeň2. stupeňsum
Jazyk a jazyková komunikace443377513687
Český jazyk a literatura351550Český jazyk a literatura391655
Cizí jazyk91221Cizí jazyk121224
Další cizí jazyk000Další cizí jazyk088
Matematika a její aplikace201535251641
Matematika000Matematika251641
Informační a komunikační technologie112224
Informační a komunikační technologie000Informační a komunikační technologie224
Člověk a jeho svět1201213013
Člověk a jeho svět000Člověk a jeho svět12012
Člověk a jeho svět000Dovednosti pro život101
Člověk a společnost0111101212
Dějepis000Dějepis088
Výchova k občanství000Výchova k občanství044
Člověk a příroda0212102828
Fyzika000Fyzika088
Chemie000Chemie044
Přírodopis000Přírodopis088
Zeměpis000Zeměpis088
Umění a kultura121022121022
Výtvarná výchova000Výtvarná výchova7613
Hudební výchova000Hudební výchova549
Člověk a zdraví101020101020
Výchova ke zdraví000Výchova ke zdraví022
Tělesná výchova10010Tělesná výchova10818
Člověk a svět práce538549
Člověk a svět práce000Člověk a svět práce549
Doplňující vzdělávací obory000000
000Volitelný předmět044
000000
disponibilní142438142438
Celkem10410420810498202

Volitelné předměty